Пей алелуя на Христа

Как да Чуваме Божия Глас в Мира на Божието Царство

Translate

Аз съм пътят и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Йоан 14:6

Аз съм пътят и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Йоан 14:6
Аз съм пътят и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Евангелието на Йоан 14:6