Пей алелуя на Христа

Как да Чуваме Божия Глас в Мира на Божието Царство

Translate

viernes, 20 de abril de 2018

Пророчески сън за изгубените Божии деца

Natali Drojjova


1 ч. Девня

„Снощи сънувах сън, духовен сън...
Бяхме се събрали вярващи хора за молитва. Имаше и малки деца. Току що беше започнала молитвата и две малки деца разсеяха групата, искайки нещо от своите родители.

Всички останали позволиха това да ги отклони и решиха, че всъщност не е нужно да се молят повече, а молитвата тъкмо стартираше. 


Някак с такава лекота прекъснаха молитвеното събитие, което принципно беше висша цел на събралите се.

Нещо в духа ми започна да се надига и помолих хората да не се разпръскват, а да продължим, защото усещах как Бог иска да ни сподели нещо от сърцето Си.
Веднага щом съединихме ръце, от мен започнаха да излизат стенания, толкова силен рев, че имах чувството, че викам и плача с лъвско гърло, а същевременно се чувствах като раждаща жена. 


Разпознах, че Божият Дух ме разтърсва и бях способна да почувствам това, което Исус чувстваше в този момент. 

Виках в плач с цяло гърло, докато накрая от мен се изтръгнаха думите: "ИСКАМ СИ ДЕЦАТА!!!"

Такава силна родителска душевна болка изпитах, както когато изгубиш детето си и не знаеш къде се намира!!!


Екстремно дълбоко и силно чувство на мъка, заради ИЗГУБЕНИТЕ ДЕЦА!

По време на това преживяване, някак успях да видя обърканите погледи на повечето, стъписани и в неведение какво се случва, но тогава дойдоха насоките:
Като в следващ кадър вече виждах много вярващи, носещи подноси с отбрани ястия, прецизно и красиво подредени и твърде разнообразни. 


Знаех, че това са блюда от Божията отбрана трапеза. 

ТОЙ каза:
НОСЕТЕ ГИ И ГИ ПОКАЗВАЙТЕ, И НЕКА МОИТЕ ИЗГУБЕНИ ДЕЦА ВИДЯТ КАКВО ИМАМ ЗА ТЯХ!

Бог толкова много иска Неговите възлюбени, които са обратно в своите пътища, да видят, забележат и пожелаят, отбраните ястия, които само Исус има за тях, вместо да се задоволяват с "полуфабрикатите" от този свят, който лежи в лукавия.
Братя и сестри, 


Нека се молим за „изгубените“! 

Не мога да ви опиша какво изпитах тази ранна утрин в този сън! 
Разтърсващо! 
Родителската болка в нашия Татко е огромна! 
Той оставя 99-те овце, за да отиде да намери 1-та изгубена..." -

Днес този сън ми бе споделен от сестра Лидка рано сутринта, който Духа и е дал и тя осъзнавайки посланието на Бог до всички Негови деца каза, че мога да го публикувам.
В ТЪЛКУВАНИЕ ОТ МЕН:


„децата“ са неща, които отнемат вниманието на хората – т.е неща които отнемат вниманието на Божия народ да слуша, да развива общение с Бог и да Го следва...

"молитвата" - е и молитва, но в по-широк смисъл е пребъдване в Бога, вършене но Божиите дела чрез Духа, воюване срещу делата на лукавия в духа и т.н.
„изгубените“ – не са неспасените, а са всички изповядали Исус за свой Господ, но които хора „житейските неща са ги ограбили от това да слушат, да развива общение с Бог /да Го познават/ и да Го следват вършейки волята Му - а тя е описана в Словото Му на Новия Завет…
„блюдата с отбраните ястия“ – това е всичко, което Бог ни дава чрез Духа, Плода на Духа, Дарбите на Духа - действащи в пълнота и изобилие…


/ако някой види нещо друго с духовните си очи, моля…/

Аз съм пътят и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Йоан 14:6

Аз съм пътят и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Йоан 14:6
Аз съм пътят и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Евангелието на Йоан 14:6