Пей алелуя на Христа

Как да Чуваме Божия Глас в Мира на Божието Царство

Translate

viernes, 6 de octubre de 2017

Има отворено небе

"Ела тук горе и ще ти покажа това, което трябва да стане след това." Откр. 4
Това е сезонът на Божествено Откровение, Издигане, Активиране и по-голямо Проявление на земята. Всеки, който е гладен и жаден за повече от Бога и иска да бъде част от това, което Бог и ангелите Му вършат на земята, нека се възползва от поканата, идваща от сърцето на Отец към Тялото Христово.
Има отвореното небе в този сезон. Бог казва: "Ела тук горе, и ще ти покажа това, което трябва да стане." Влез през древната врата, която е отворена и води до по-големи нива и по-дълбоки измерения на тайните на Неговата слава и сила в този час.
Ние го преживявваме всеки ден. Когато се молим Бог ни показва видения, открива волята си за нас лично, семействата ни, за нации и водачите им. Показва ни много неща, за които Вероника Уест говори, практически ги преживяваме и се изпълняват за нас.
Той иска да направи това със и във всеки, който с вяра се "изкачи горе", за да чуе това, което Бог иска да открие.

Аз съм пътят и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Йоан 14:6

Аз съм пътят и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Йоан 14:6
Аз съм пътят и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Евангелието на Йоан 14:6